top of page

MKBedrijfsadviseurs adviseert ook over de aanschaf en gebruik van CO2 meters.

U heeft de keus uit online en offline meters. Het voordeel van online meters is dat u 24/7 (op afstand) kunt zien wat de CO2 is in uw leslokalen of kantoren. 

Aan de hand daarvan kunt u bijsturen. Wij geven ook een duidelijk ventilatie advies. Er zijn een groot aantal CO2 meters te koop. MKBedrijfsadviseurs heeft veel meters uitgeprobeerd, en kan u daardoor het beste helpen met wat u nodig heeft!


Men spreekt over frisse lucht als er voldoende wordt geventileerd en het CO2-gehalte onder 1000 ppm ligt. Schone lucht betekent dat de lucht vrij is van (schadelijke) deeltjes, zoals fijnstof, bacteriën, pollen, rook, etc. Frisse lucht is niet per definitie schoon, en schone lucht is per definitie fris! Mechanische ventilatiesystemen zorgen veelal voor een grotere afvoer van verontreinigde lucht- gepaard gaande met lagere CO2 concentraties - dan natuurlijke ventilatiesystemen, terwijl ze anderzijds - bij gebrekkig onderhoud de binnenlucht kunnen verontreinigen met schadelijke stoffen uit vervuilde filters of ventilatietoevoerkanalen. Ook ventilatie met vervuilde buitenlucht, bijvoorbeeld nabij drukke wegen, kan een nadelig effect hebben op de gezondheid en is het verstandig om naast de CO2 concentratie ook de concentratie fijnstof te monitoren.

bottom of page